معرفی دبیرستان پیشتازان

با توجه به اهمیت پرورش، مجموعه آموزشی پیشتازان طی چند سال گذشته طرح جامع آموزشی و پرورشی بر مبنای اصل رفتار محوری را با بهره گیری از مجرب ترین اساتید روانشناسی و مشاوره آغاز کرده است.

مدرسه پیشتازان یک مدرسه کاملا متفاوت در شهر شیراز است. مدرسه ایی از جنس زندگی است که در آن علاوه بر یادگیری تحصیلی با بهترین اساتید شهر و پیگیری های مستمر دپارتمان مشاوره ی تحصیلی مفید ترین مطالب رفتاری و روانشناسی آموزشی داده می شود.

در مدرسه ما در کنار درس، زندگی هم می آموزید.

افتخارات مجموعه پیشتازان

نظرسنجی مجموعه پیشتازان

نظر اولیا دانش آموزان