مدیر

زهرا ذوالفقاری

مدرک تحصیلی:

کارشناسی زیست

سوابق

مدیر نمونه ناحیه، دارای لوح تقدیر از اداره، دارای لوح تقدیر از سازمان اداره کل

معاون آموزشی

سیما شجاعی راد

مدرک تحصیلی:

کارشناسی زبان انگلیسی

سوابق

-

معاون اجرایی

هانیه نزهت

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سوابق

مقام دوم و سوم رابط پژوهشی برتر ناحیه، دارای مدرک ICDL فنی حرفه ای

معاون پرورشی

سارا شجاعی راد

مدرک تحصیلی:

کارشناسی زبان انگلیسی

سوابق

-

مشاور

الناز اکبری

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سوابق

رتبه ۳ جشنواره نوجوان سالم استانی

مشاور

طاهره ترابی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی روانشناسی بالینی

سوابق

مقام اول ناحیه در هدایت تحصیلی

مربی بهداشت

نگار ممتحن فرد

مدرک تحصیلی:

کارشناسی شیمی کاربردی

سوابق

دارای مدرک از انجمن داروسازان

معاون پژوهشی

درنا شکرزاده

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد معماری

سوابق

منتخب کشوری در جشنواره خوارزمی، پژوهش یار برتر از سال ۹۶ تاکنون، دارای مقاالت ISC

سودابه شجاعی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی حسابداری

سوابق
مدیر

فرشته کیانی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی شیمی

سوابق

سابقه تدریس و مدیریت در مدارس نمونه

معاون آموزشی

سارا قره گزلو

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مکانیک جامدات

سوابق
معاون آموزشی

دنا فارسی مدان

مدرک تحصیلی:
سوابق
معاون اجرایی

حدیث زارع مهذب

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

سوابق

سابقه کار به عنوان معاون انفرماتیک در مدارس دیگر، مولف کتاب مدیریت منابع انسان

نگار ممتحن

مدرک تحصیلی:

کارشناسی شیمی کاربردی

سوابق

دارای مدرک از انجمن داروسازان

سمیه جوانمرد

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد فیزیک نظری

سوابق

دارای مقاله کنفرانس تحصیلات تکمیل زنجان ، سابقه تدریس در دانشگاه و جهاد دانشگاهی، مدرس آزمون یوس

سودابه شجاعی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی حسابداری

سوابق

فاطمه عزیزی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

سوابق

زهرا شیدایی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد بالینی

سوابق

عسل شیبانی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ادبیات

سوابق

سابقه تدریس در دانشگاه، سابقه فعالیت در مدارس نمونه

میعاد مرادی

مدرک تحصیلی:

دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سوابق

سابقه کار در مدارس و موسسات ، سابقه تدریس فلسفه روانشناسی ذهن در دانشگاه