جلسه معارفه دانش آموزان با مجموعه پيشتازان

جشن بازگشایی مهر

متولدین پاییز

روز معلم

اردو باغ عفیف آباد

اردوی یزد

شهر بازی و سینما

جشن روز زن

جشن یلدا

اردوها

کتاب خانه

مناسبت ها

جشن شب یلدا

جشن ستارگان

جشن بازگشایی مهر

جلسات مشاوره اولیا و دانش آموزان

جشن نوروز