رتبه های ممتاز

رتبه های ممتاز در دبیرستان دخترانه پیشتازان

کلاس دهم تجربی

شقایق عفت پیشه
رتبه اول
19/93
شیرین منوچهری
رتبه دوم
19/90
ملیسا خوش خرامان
رتبه سوم
19/88

کلاس دهم انسانی

ساینا یلمه
رتبه اول
19/13
پانیذ صحرائیان
رتبه دوم
18/74
زهرا منفرد
رتبه سوم
18/11

کلاس یازدهم تجربی 1

نازنین نوذری
رتبه دوم
19/95
نرجس شفیعی
رتبه دوم
19/93
ملیکا پریانی
رتبه سوم
19/91

کلاس یازدهم تجربی 2

نگین فلاح
رتبه اول
19/74
فرنوش فاتحی
رتبه دوم
19/68
کیانا جوهری
رتبه سوم
19/63

کلاس یازدهم ریاضی

راضیه گل ریز فردی
رتبه اول
19/64
سارا گردانی
رتبه دوم
19/22
نگین بهلولی
رتبه سوم
19/01

کلاس یازدهم انسانی

یلدا کلانتری
رتبه اول
19/34
نیوشا حسنی
رتبه دوم
18/83
مونا محمدعلی پور
رتبه سوم
18/50

کلاس دوازدهم تجربی 1

شبنم زارعی
رتبه اول
19/84
آیلین پورکاوه
رتبه دوم
19/82
شیما زارعیان
رتبه سوم
19/76

کلاس دوازدهم تجربی 2

ساینا فرهادی
رتبه اول
18/54
زهرا فرج پور
رتبه دوم
18/28
اسما امامی
رتبه سوم
17/80

کلاس دوازدهم ریاضی

آیناز توکلی
رتبه اول
20
آیدا سرکاکی
رتبه اول
20
شکیبا قمری
رتبه اول
20
مونا بخشوده
رتبه دوم
19/78
سیده هاله رضازاده
رتبه سوم
19/24

کلاس دوازدهم انسانی

آرمیتا حقیقی
رتبه اول
20
شادان روایی
رتبه دوم
19/86
مرضیه قطعی
رتبه سوم
19/59