افتخارات ورزشی

کسب مقام و افتخارات ورزشی در دبیرستان دخترانه پیشتازان

افتخارات ورزشی سال تحصیلی 98 - 99

ملیسا خوش خرامان
کسب مقام اول استان در رشته ی ورزش شطرنج (انفرادی)
دانش آموز دهم تجربی
شادی زارع
کسب مقام سوم تیمی استان در رشته ورزشی شطرنج
دانش آموز یازدهم انسانی
ملیسا خوش خرامان
کسب مقام سوم تیمی استان در رشته ورزشی شطرنج
دانش آموز دهم تجربی
پرنیان نیک خواهی
کسب مقام سوم تیمی استان در رشته ورزشی شطرنج
دانش آموز یازدهم تجربی
فاطمه صفاریان
کسب مقام سوم تیمی استان در رشته ورزشی شطرنج
دانش آموز یازدهم تجربی
هانیه محمودی
کسب مقام سوم ناحیه در رشته ورزشی هندبال
دانش آموز یازدهم تجربی
نگین قاسم پور
کسب مقام سوم ناحیه در رشته ورزشی هندبال
دانش آموز دوازدهم تجربی
نگین رنجبران
کسب مقام سوم ناحیه در رشته ورزشی هندبال
دانش آموز دوازدهم تجربی
نازنین پریچهر
کسب مقام سوم ناحیه در رشته ورزشی هندبال
دانش آموز دوازدهم تجربی
غزال صفارین یزدی
کسب مقام سوم ناحیه در رشته ورزشی هندبال
دانش آموز دوازدهم تجربی
فاطمه غضنفری
کسب مقام سوم ناحیه در رشته ورزشی هندبال
دانش آموز یازدهم ریاضی
باران براهیم زاده
کسب مقام سوم ناحیه در رشته ورزشی هندبال
دانش آموز یازدهم ریاضی
آوا نصیری
کسب مقام سوم ناحیه در رشته ورزشی هندبال
دانش آموز یازدهم ریاضی
باران براهیم زاده
بهترین دروازه بان و با اخلاق ترین بازیکن مسابقات هندبال ناحیه
دانش آموز یازدهم ریاضی
نگین قاسم پور
پرگل ترین بازیکن مسابقات هندبال ناحیه
دانش آموز دوازدهم تجربی
نگین جاویدی
کسب مقام دوم کشوری در لیگ برتر جوانان و نوجوانان بسکتبال + بااخلاقترین
دانش آموز دوازدهم ریاضی
شادی زارع
کسب مقام سوم تیمی استان در رشته ورزشی شطرنج
دانش آموز یازدهم انسانی

افتخارات ورزشی سال تحصیلی 97 - 98

زهرا صفاریان
کسب مقام طلا در رشته ی ورزشی دفاع شخصی
دانش آموز دهم ریاضی
آرمینا آریا منش
کسب مقام دوم ناحیه در رشته ی ورزشی پرش طول
دانش آموز یازدهم تجربی
مریم فهرستمی
کسب مقام اول استان در رشته ی ورزشی دومیدانی
دانش آموز دوازدهم تجربی
مریم عباسی
کسب مقام اول استان در رشته ی ورزشی دومیدانی
دانش آموز دوازدهم تجربی
باران براهیم زاده
کسب مقام سوم ناحیه در رشته ی ورزشی هندبال
دانش آموز دهم ریاضی
آناهیتا صالحی منش
کسب مقام طلا در رشته ی ورزشی تکواندو
دانش آموز دهم ریاضی
مرضیه قطعی
کسب مقام دوم ناحیه در رشته ی ورزشی بسکتبال
دانش آموز دهم انسانی
نیوشا حسنی
کسب مقام اول ناحیه و استان در رشته ی ورزشی بسکتبال
دانش آموز دهم انسانی
نگین جاویدی
کسب مقام اول در لیگ کشوری بسکتبال
دانش آموز یازدهم ریاضی
شیوا خادمی
کسب مقام اول استان در رشته ی ورزشی کاراته
دانش آموز دوازدهم تجربی
هانیه محمودی
کسب مقام طلا استانی و مقام برنز کشوری در رشته ی ورزشی تکواندو
دانش آموز دهم تجربی
نگین قاسم پور
کسب مقام اول در استان در رشته ی ورزشی ووشو
دانش آموز یازدهم تجربی
مرضیه حماد
کسب مقام اول استان در رشته ی ورزشی والیبال
 
سارا فخری زاده
کسب مقام اول ناحیه در مسابقات بسکتبال
دانش آموز دهم ریاضی
باران براهیم زاده
کسب مقام اول استان در رشته ی ورزشی فوتسال
دانش آموز دهم ریاضی
فرح نوش اصغری
کسب مقام اول ناحیه در مسابقات بسکتبال
دانش آموز یازدهم ریاضی