افتخارات فرهنگی و هنری

افتخارات فرهنگی و هنری دبیرستان پیشتازان

هانیه کرمی
کسب رتبه ی برتر زیست فناوری در رشته طراحی نقاشی 
دانش آموز دهم ریاضی
جمشید یلمه (پدر ساینا یلمه)
برگزیده استانی در رشته نقاشی و خط در هفته ی پیوند انجمن اولیا
 
سیده پریا موسوی
کسب مقام اول ناحیه در زشته مفاهیم قرآن
دانش آموز دوازدهم تجربی
مریم فهرستمی
کسب مقام اول ناحیه در رشته انشا نماز
دانش آموز دوازدهم تجربی
سارینا دشتیان
کسب مقام دوم ناحیه در رشته نقاشی با پاستیل
دانش آموز دهم تجربی
کیمیا مردانی
کسب مقام دوم ناحیه در رشته قلم زنی
دانش آموز یازدهم انسانی
کیمیا دهقانی
کسب مقام سوم ناحیه در رشته نقاشی با راپیت
دانش آموز یازدهم تجربی
مارال ضرابی
کسب مقام اول ناحیه در رشته موسیقی (گیتار)
دانش آموز یازدهم تجربی
شیما زارعیان
کسب مقام دوم ناحیه در رشته نقاشی
دانش آموز یازدهم تجربی
مهرآنا زردشت
کسب مقام دوم ناحیه در رشته عکاسی
دانش آموز یازدهم تجربی
هاله رضازاده
کسب مقام اول استان در رشته نقاشی
دانش آموز یازدهم تجربی
مهشاد جمال زاده
کسب مقام اول ناحیه در رشته عکاسی
دانش آموز دهم تجربی
آیناز توکلی
شاعر هنرمند مجموعه پیشتازان
دانش آموز یازدهم ریاضی
فاطمه آقا بیگی
هنر خطاطی روی کاشی
دانش آموز یازدهم انسانی