رتبه های ممتاز

رتبه های برتر سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
 دبیرستان دخترانه پیشتازان
دوره اول

کلاس هفتم

رتبه اول

کیمیا مومنی
رتبه اول
۲۰
باران امیدپور
رتبه اول
۲۰
مریم فلاحت
رتبه اول
۲۰
آرشیدا احمدزاده
رتبه اول
۲۰
هستی دلیر
رتبه اول
۲۰
آوا نعمت الهی
رتبه اول
۲۰
رکسانا نطنزی
رتبه اول
۲۰

رتبه دوم

فاطمه دولت آبادی
رتبه دوم
19/93

 

رتبه سوم

 

دینا رحیمی
رتبه اول
19/86

ممتازین

سیده رها حسینی
ممتاز
19/74
مبینا عباس زاده
ممتاز
19/71
الیسا نیکان
ممتاز
19/60
پرسا جهانی فر
ممتاز
19/40
دنیا زندی
ممتاز
19/36
دیانا دشتی
ممتاز
19/24
نیروانا صادقی
ممتاز
19/14
آوا وفاپور
ممتاز
19/14
صبا پاک روان
ممتاز
19/05

کلاس هشتم

رتبه اول

سارینا ذبیحی دان
رتبه اول 
۲۰
زهرا رضوانی
رتبه اول 
۲۰
زهرا ناظم زادگان
رتبه اول 
۲۰
مریم حیدری
رتبه اول 
۲۰
پارمیس نکویی
رتبه اول 
۲۰
عسل بهادری
رتبه اول 
۲۰
تبسم خرم بخت
رتبه اول 
۲۰

رتبه دوم

آوین احمدی
رتبه دوم
19/98

رتبه سوم

آوا ستایش 
رتبه سوم 
۱۹/95

ممتازین

رامیلا فرزین پور
ممتاز
۱۹/92
راحیل بنیانی 
ممتاز
۱۹/89
نرگس سیفی
ممتاز
۱۹/86
صدف ره جوی
ممتاز
۱۹/67
کیانا رزاقی
ممتاز
۱۹/12
پرنیان گل آقائی
ممتاز
۱۹/45

کلاس نهم

رتبه اول

آرتمیس اسداللهی
رتبه اول 
۲۰
فاطمه صالحیان فر
رتبه اول 
۲۰
سارینا جوکار
رتبه اول 
۲۰
یاس عسکری
رتبه اول 
۲۰
کیانا فرهادی
رتبه اول 
۲۰
کیمیا زارعی
رتبه اول 
۲۰
کیمیا کامیاب فر
رتبه اول 
۲۰

رتبه دوم

سوفیا سلیمانی
رتبه دوم
19/95
عسل عادل زاده
رتبه دوم
19/95
سرمه یزدانی
رتبه دوم
19/95

رتبه سوم

وانیا فرساد 
رتبه سوم 
۱۹/90

ممتازین

ایلیانه کردلو
ممتاز
۱۹/88
آیدا عسکری
ممتاز
۱۹/76
هدیه بازایی
ممتاز
۱۹/76
وانیا حسنی
ممتاز
۱۹/52
ریحانه هوشیار
ممتاز
۱۹/52
ساغر افراسیابی
ممتاز
۱۹/40
کیانا دباغ
ممتاز
۱۹/38
آیه شاهوران
ممتاز
۱۹/33
سونیا فروتن
ممتاز
۱۹/02
مونا آتشبار
ممتاز
۱۹/33