افتخارات ورزشی

کسب مقام و افتخارات ورزشی در دبیرستان دخترانه پیشتازان

افتخارات ورزشی سال تحصیلی 98 - 99

خوش خرامان
ملیسا خوش خرامان

کسب مقام اول استان در رشته ی ورزش شطرنج (انفرادی)

کسب مقام سوم تیمی استان در رشته ورزشی شطرنج

دانش آموز پایه نهم

مسدد
غزل مسدد

 

کسب مقام اول استانی و قهرمانی کشوری در رشته اسب سواری

 

پایه نهم

افتخارات ورزشی سال تحصیلی 97 - 98