افتخارات علمی و پژوهشی

دانش آموزان ممتاز دبیرستان غیردولتی دخترانه پیشتازان

مریم حیدری
 

کسب مقام برتر در جشنواره و مسابقات علمی_پژوهشی در رشته گیاهان دارویی در مرحله کشوری

 

 

پایه هشتم
دبیرستان دخترانه شیراز
فاطمه صالحیان فر

کسب مقام اول ناحیه و راهیابی به استانی در المپیاد ریاضی

کسب رتبه دوم مرحله ناحیه در رشته فعالیت آزمایشگاهی

کسب مقام برگزیده استانی مسابقات زیست فناوری در دوازدهمین جشنواره پژوهشگران امروز دانشمندان فردا

 

دانش آموز پایه هشتم
آیدا عسگری 
درسا منصوری
فاطمه صالحیان فر
هلیا ملک

کسب مقام اول استانی مسابقات زیست فناوری گرایش خلق ایده دردوازدهمین جشنواره پژوهشگران امروز، دانشمندان فردا

 

 

دانش آموز هفتم و هشتم
دبیرستان دخترانه شیراز
محیا رازقی
شهلا بشارتی
ثنا آتشبار
 

برگزیده مرحله اول پیشرفته و راهیابی به مرحله دوم مسابقات در رشته المپیاد جراحی پزشکی

 

 

 

پایه نهم
ملیکارودساز
 
ملیکا رودساز

    کسب مقام اول استانی در المپیاد لیزر و اپتیک

طرح برگزیده: ( بررسی کنترل از راه دور لیزری مخصوص زمان ترک کردن خانه یا محل کار با استفاده از اشعه لیزر)

دانش آموز پایه نهم

 

دبیرستان دخترانه شیراز
 
ساغر افراسیابی
آیدا عسگری
فاطمه صالحیان فر

 

کسب مقام برتر المپیاد ریاضی در سطح ناحیه 2

 

دانش آموز پایه هفتم

 

دبیرستان دخترانه شیراز
 
کیمیا زارعی 

 

کسب مقام پنجم استان

در رشته المپیاد لیزرو اپتیک

 

دانش آموز پایه نهم

 

ملیکا موحد نیا
 
ملیکا موحدنیا

کسب مقام سوم انجمن علمی علوم در دوازدهمین جشنواره پژوهشگران امروز دانشمندان فردا

 

پایه نهم

 

کامیاب فر
 
کیمیا کامیاب فر

کسب رتبه دوم مرحله ناحیه در رشته فعالیت آزمایشگاهی

 

پایه هشتم

 

گرگین نازنین یدالهی کیانا زینلی

 

ملیکا گرگین
کیانا زینلی
نازنین  یدالهی

برگزیده مرحله اول پیشرفته راهیابی به مرحله دوم المپیاد جراحی پزشکی